Profil Pimpinan Prodi

PROFIL PIMPINAN PRODI PAI

KAPRODI PAI
Nama Lengkap : Drs. H. Mustopa, M. Ag
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 14 Maret 1966
NIP : 19660314 200501 1002
NIDN : 2014036601
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Alamat Rumah : Jl. Lintang Trenggono II No. 30-
31 Tlogosari Kulon Semarang
50196
No. HP/Telp. : 0857 9965 8146
Pendidikan : S1: IAIN Walisongo, 1991
S2: IAIN, 1999

 

BIODATA SEKPRODI PAI
Nama Lengkap : Hj. Nur Asiyah, M.S. I
Tempat/Tgl. Lahir : Kendal, 26 September 1971
NIP : 19710926 199803 2002
NIDN : 2026097102
Jabatan Akademik : Lektor
Alamat Rumah : Perumahan Kaliwungu
Indah RT 05 RW 10,
Protomulyo, Kaliwungu
Selatan, Kendal
No. HP/Telp. : 0813 2535 5606
Pendidikan : S1: IAIN Walisongo, 1996
S2: IAIN Walisongo, 2008